Biomedics 1-Day Extra 30


Pris: 149.00 SEK
Linser/ask: 30
Diameter: 14.2
Kategorier: Endags
Höger öga
Baskurva
Styrka
Antal
Vänster öga
Baskurva
Styrka
Antal
Biomedics 1-Day Extra 30 från Cooper Vision

Biomedics 1-Day Extra är en uppgradering av komfort och återfuktning av Biomedics 1-day. Linserna behöver ej rengöras eftersom du kasserar dem på kvällen och ersätter dem med ett nytt par följande morgon. Ingen ny tillpassning behövs för att använda den nya linsen. 0bservera att baskurva 8.8 endast säljs i plusstyrkor och baskurva 8.6 i minusstyrkor.